Category Archives: Adab Membaca Al-Quran

Belajar Membaca Alquran Untuk Anak

Bila mendidik anak membaca Al Qur’an menjadi hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya, maka mendidik anak menulis Al Qur’an juga menjadi hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya : Sebagaimana belajar membaca Al … Continue reading

Posted in Adab Membaca Al-Quran, Membaca Al-Quran Dengan Tajwid | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Belajar Membaca Al-Qur’an

Belajar Al Qur’an dapat dibagi kepada beberapa tingkatan yaitu belajar membaca sampai baik dan lancar dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam qiraat dan tajwid, belajar arti dan maksud yang terkandung di dalamnya dan tingkatan yang terakhir adalah menghafalnya. Sesungguhnya belajar membaca … Continue reading

Posted in Adab Membaca Al-Quran, Membaca Al-Quran Dengan Tajwid | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Membaca Al-Quran Dengan Tajwid

Dalam membaca Al-Quran agar dapat mempelajari, membaca dan memahami isi dan makna dari tiap ayat Al-Quran yang kita baca, tentunya kita perlu mengenal, mempelajari ilmu tajwid yakni tanda-tanda baca dalam tiap huruf ayat Al-Quran. Guna tajwid ialah sebagai alat untuk … Continue reading

Posted in Adab Membaca Al-Quran, Membaca Al-Quran Dengan Tajwid | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Adab Membaca Al-Quran

Al-Qur’anul Kariim adalah firman Allah SWT yang menjadikannya sebagai pedoman umat manusia dan mengajarkan, menuntun kepada petunjuk untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran dijanjikan Allah SWT … Continue reading

Posted in Adab Membaca Al-Quran | Tagged , , , , , , , | Leave a comment